Парочка замечаний по ходу наблюдений!

Некоторые наблюдения из жизни!

http://poruchikn.ru/yumor/21-nu-pochemu-byvaet-v-zhizni-tak и http://poruchikn.ru/yumor/20-kogda-klyuchom-po-golove